Deelnemers en samenwerkingsverbanden

Deelnemers
De deelnemers HiP WM zijn: de Katholieke parochies, Protestante gemeenten en Evangelische gemeente van Sittard-Geleen.

Samenwerkingsverbanden
HiP WM is een van de partners van Streekzorg Westelijke Mijnstreek. Streekzorg is een overkoepelende organisatie van professionele instellingen die gericht zijn op zorg in zijn algemeenheid. Door participatie van HiP in deze organisatie wordt vrijwillige en professionele hulpverlening met elkaar gekoppeld.

Toekomstvisie
Het voornemen is om het gebied waar HiP WM actief is uit te breiden naar de gemeenten Beek en Schinnen.